Vi gir koronavaksine først til dem som trenger det mest, basert på anbefalinger fra helsemyndighetene. Er du i risikogruppa vil du bli kontaktet for å få vaksine.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Hvem får vaksine først? Når blir det min tur?

Vi gir først til dem som trenger det mest, basert på anbefalinger fra helsemyndighetene.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Prioriteringen kan bli endret av helsemyndighetene underveis.

Les mer om prioriteringen på Folkehelseinstituttets nettsider

Vi har laget et estimat: Når får jeg tilbud om vaksine?

Vi publiserer fortløpende nyheter på nettsidene våre om hvor langt vi er kommet i vaksineringen.

Skal jeg kontakte fastlegen eller kommunen for å bestille time til koronavaksinering?

Nei, du skal ikke kontakte fastlegen eller kommunen. Du vil bli kontaktet for vaksinering.

Vi har god oversikt over hvem som bor i kommunen, og du kan være trygg på at du ikke blir glemt eller oversett. 

Sjekk gjerne at du står oppført med riktig kontaktinformasjon, slik at vi kan kontakte deg når det blir din tur til å få vaksine.

Jeg er i risikogruppa. Hvordan får jeg vaksine?

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koster det penger å vaksinere seg?

Vaksineringen er gratis, og vi oppfordrer alle som får et tilbud om å vaksinere seg.

Når forventer vi at alle i Melhus kommune er vaksinert?

Vi håper at alle innbyggere i Melhus over 18 år er vaksinert i løpet av sommeren 2021.

Får jeg velge hvilken vaksine jeg ønsker å ta?

Nei, du kan ikke velge hvilken du får.

Norge har valgt to typer: Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og COVID-19 Vaccine Moderna.

Jeg har fastlege i en annen kommune enn Melhus. Hvor skal jeg blir vaksinert?

Fastlegene skal melde inn sine pasienter med sykdommer/tilstander til Melhus kommune. 

Er du i tvil, ta kontakt med din fastlege. 

Jeg bor i Melhus, men er folkeregistrert i en annen kommune. Hvem kontakter meg og hvor skal jeg bli vaksinert?

Hvis du er folkeregistret i en annen kommune, men bosatt i Melhus, kan du kontakte vaksinetelefonen slik at vi kan sette deg inn i riktig prioriteringsgruppe. 

Finnes det en egen vaksinasjonsplan for Melhus kommune?

Innbyggerne i Melhus kommune vil vaksineres etter den nasjonale vaksinasjonsstrategien. I tillegg har vi en kommunal vaksinasjonsplan som beskriver hvordan vi i praksis skal gjennomføre vaksinasjon av våre innbyggere.

Den nasjonale planen for vaksinasjon mot koronaviruset har vært offentlig en god stund, og den kan du lese på Folkehelsenistituttets sider. Den nasjonale strategien og prioriteringen endres fortløpende, og tilpasses smittetrykk og forskning etter hvert som dette blir relevant.

Når det gjelder helsepersonell finnes det også et prioriteringsverktøy som kommunen bruker for å bestemme hvilke helsepersonell som til enhver tid skal prioriteres. Dette verktøyet finner du også på fhi.no.

I Melhus har man valgt å ikke la fastlegene sette vaksiner. Hvem i kommunen setter vaksinene, og hvilken kompetanse har de?

Fastlegene og de som jobber på fastlegekontorene har mye erfaring og god kompetanse på å sette vaksiner. Imidlertid ser vi at vaksinene vi nå får, er litt mer kompliserte når det gjelder logistikk og opptrekk av doser.

For å sikre at vi får utnyttet alle vaksinedosene maksimalt, har vi , i alle fall inntil videre, valgt å ha et eget spesielt utdannet team til å blande ut, trekke opp og sette vaksinene. Teamet består av farmasøyt, lege, helsesykepleier og sykepleiere som alle har lang erfaring med å håndtere og å administrere vaksiner.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om bivirkninger på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hvor kan jeg lese mer om koronavaksinen?

helsenorge.no og fhi.no finner du utfyllende spørsmål og svar om koronavaksine.