Har jeg elektronisk vannmåler, eller må jeg lese av selv?

Stadig flere husstander i Melhus får montert Kamstrups elektroniske vannmåler. Her er det ikke behov for manuell innrapportering. Er du usikker på om du har elektronisk vannmåler? Her kan du se et bilde av hvordan den ser ut.

Hvorfor må jeg lese av måleren?

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Hvor står måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen.

Hvordan lese av måleren?

Begynn avlesningen fra venstre. Ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn. En del målere har røde tall eller hvite tall på rød bakgrunn. Dette betyr at måleren teller liter, og det faktureres ikke. En vanlig feil er å overse nullene først i telleverket, og “fylle på” med tall fra det som er merket rødt i telleverket. Dette vil gi et for høyt forbruk, og hvis vi ikke oppdager feilen i våre kontroller, får man for stor regning på vannforbruket.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle avlesingsdata. I slike tilfeller fastsettes forbruket skjønnsmessig, og det blir sendt ut faktura på bakgrunn av dette.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du reiser bort eller når du kommer tilbake. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura.
Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, vi er avhengig av at du avleser innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.