Det er mulig å søke om fritak for slamtømming og vannabonnement. Det er søknadsfrister for hvert kvartal.
Søknadsfrist:
  • For bolig: 1. desember, 1.mars, 1. juni og 1.september
  • For fritidsbolig: 1. desember og 1. juni
 
Fritaket for både bolig og fritidsbolig gjelder fra start av påfølgende kvartal.
 
Fritak kan innvilges med inntil ett år av gangen. Søknad må inneholde utfyllende begrunnelse. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Etter ett år får du krav fra ReMidt igjen. Fritak over ett år kan gis ved dokumentert plombering av innlagt vann.