Melhus kommune gir støtte til arrangement og prosjekter som er planlagt gjennomført i kommunen.  

Det kan ikke søkes om støtte til innkjøp av utstyr eller støtte til lukkede og/eller forkynnende arrangement. 

Søknadsfrist: 1. oktober. 

Melhus kommune har satt av totalt 170.000 kroner, som skal fordeles på to søknadsrunder. 

Send søknad til postmottak@melhus.kommune.no.  

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av gjennomført aktivitet, utgift eller regnskap. Etter avtale kan tilskuddet utbetales umiddelbart etter vedtak om tildelt støtte.