Kulturskolen har et bredt tilbud innenfor ulike kunstfag, og du søker elektronisk.

Elektronisk søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema og informasjon om de ulike tilbudene.

Informasjon om tilbudene ved kulturskolen

Informasjon om aktuelle tilbud blir sendt ut til alle førskolebarn i kommunen, samt at det deles ut informasjonsbrosjyre til alle grunnskoleelevene. 
Brosjyren kan du også laste ned digitalt.