Kulturskolen har et bredt tilbud innenfor ulike kunstfag, og du søker elektronisk. Frist for å søke plass for skoleåret 2020-2021 er 7. juni. 

Elektronisk søknadsskjema

Du søker om plass via Kulturskolen i Melhus sin elektroniske portal

Informasjon om tilbudene ved kulturskolen

Informasjon om aktuelle tilbud blir sendt ut til alle førskolebarn i kommunen, samt at det deles ut informasjonsbrosjyre til alle grunnskoleelevene. 
Se også brosjyren Kulturskolen i Melhus skoleåret 2020-2021 (PDF)