Vi ønsker helst at du tar kontakt med oss før du søker om en tjeneste. På den måten får vi snakket sammen, avklart behovet og vurdert eventuelle alternative løsninger.

Det er ulike måt