Ekstremværet Gyda var varslet i god tid før det kom til Melhus. Varslet lød spesielt mye nedbør over lengre tid, med spesielt høye temperaturer for januar måned, og med kraftig vind som skulle komme etter at den verste nedbøren ga seg. Faren for flom og skred var svært stor.

Melhus kommune har personell på driftsavdelinger som kan forberede kommunen og håndtere uværet når det kommer. Vi bruker driftsfolk fra veg og trafikk, vann og avløp, samt driftsledere på bygg og eiendom. I tillegg har vi en rådgiver innen naturfare, som også jobber operativt.

Forberedelser til Gyda

Vi startet forberedelsene flere dager i forvegen. Vi gjorde blant annet dette:

 • Åpning av sluk
 • Kontroll og rensk av bekkeinntak og -uttak
 • Fjerning av snø og brøytekanter for sikker avrenning fra veger
 • Skraping av veger, slik at vegene ble raskest mulig fri for is. Kjente problemområder ble nøye kontrollert.

I tillegg fylte vi opp ca. 500 sandsekker, som ble lagret og klargjort for utkjøring.

Kriseledelsen gikk gjennom rutiner, satellittelefon ble klargjort, kontaktinfo til våre aktuelle samarbeidspartnere ble lagt fram, lokale entreprenører ble kontaktet for beredskap og mulige oppdrag og evakueringsrutiner ble gjennomgått og forberedt.

Vi sendte også ut varsel til alle innbyggere om å gjøre seg klare til å ta imot Gyda, og utfyllende informasjon ble lagt ut på våre nettsider, med kontaktinfo til teknisk vakt og brøytevakt. Ekstra personell var på vakt fra onsdag og fram til torsdag natt.

Det ble avholdt møte med Trønderenergi i forkant. Forberedelser på flom i Lundesokna og diskusjon om forebyggende tiltak sto på agendaen. Trønderenergi forberedte seg ved å tappe ned magasinet maksimalt, og åpnet bunnluka i forkant for å dempe flomtoppen. Det ble også avholdt møte med Gauldal Brann og Redning for eventuell bistand ved oversvømmelser og redningsoperasjoner. NVE ble kontaktet.

En vakt kjørte kontinuerlig rundt på vegnettet fra onsdag kl. 15 til torsdag kl. 07. Vakta observerte og gjorde enkle tiltak for å forhindre større oversvømmelser.

Hva skjedde av hendelser?

Torsdag formiddag begynte telefonene å ringe, og det fortsatte kontinuerlig fram til torsdag kveld. Hva hendte? Her er en oversikt over de viktigste hendelsene kommunen var involvert i:

 • Møstadalsvegen ble stengt natt til torsdag. Her var vi tidlig på plass med gravemaskin for å begrense skadene.
 • Gravemaskina ble brukt hele torsdag på Nævsvegen og Sørbygdvegen, i tillegg til to mann på steaming. Her har vi avverga mange oversvømmelser.
 • Mye overvann ved Lyngenvegen, fare for oversvømmelse på E6, situasjonen ble overvåket.
 • Lundesokna. Situasjonen ble avverget.
 • Forebyggende arbeid ved Rambraut (gamle Lundadalsvegen 16).
 • Flom ved Kaldvella. Det ble bygget voll mot elva på flere lokasjoner, og den ble holdt under oppsikt. Sandsekker ble lagt langs eiendommer hvor det var fare for vanninntrenging i kjellere.
 • Gaula med isgang, og mye kontakt med huseiere i Strandveien, tilsyn hele torsdag. To ispropper ved Gimse bru torsdag. Situasjonen avverget.
 • Klefstad bru, vegen stengt.
 • Varmbobekken, gravd over privat driftsveg for å hindre oversvømmelse
 • Mange henvendelser fra boligeiere.
 • Oversvømmelser, vann i kjellere og små utglidninger, vann på avveie.

Mens Gyda sto på møtte vi mange bekymrede innbyggere. Alle våre samarbeidspartnere har vært positive og behjelpelige, og private aktører som lokale entreprenører har vært positive til å bidra og være tilgjengelige. Vi ønsker derfor å takke for all god hjelp og for at innbyggerne har møtt oss på en bra måte i en krevende situasjon!