Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører.

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Tilbudet er gratis. 

Helsesykepleier på hver enkelt skole

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole, og kan kontaktes direkte. 

Brekkåsen skole Anni Marit Bolme Tlf. 469 51 407 anni.marit.bolme@melhus.kommune.no
Eid skole Marit Krokstrand Olsen Tlf. 918 23 261 marit.krokstrand.olsen@melhus.kommune.no
Flå skole Margrethe Sannemon Løvseth Tlf. 958 43 514 margrethe.s.lovseth@melhus.kommune.no
Gimse skole Sissel Folstad Wahl Tlf. 917 72 167 sissel.wahl@melhus.kommune.no
Gimse ungdomsskole Therese Berg Brekke Tlf. 974 25 186 therese.berg.brekke@melhus.kommune.no
Gåsbakken skole Anni Marit Bolme Tlf. 469 51 407 anni.marit.bolme@melhus.kommune.no
Hovin skole Nina Arvidsson Tlf. 904 17 064 nina.arvidsson@melhus.kommune.no
Høyeggen skole Marit Krokstrand Olsen Tlf. 918 23 261 marit.krokstrand.olsen@melhus.kommune.no
Lundamo skole Heidi Kregnes Tlf. 476 77 107 heidi.kregnes@melhus.kommune.no
Lundamo ungdomsskole Sissel Folstad Wahl Tlf. 917 72 167 sissel.wahl@melhus.kommune.no
Rosmælen skole Nina Arvidsson Tlf. 904 17 064 nina.arvidsson@melhus.kommune.no
Øya ungdomsskole Lena Holten Skibnes Tlf. 950 84 182 lena.holten.skibnes@melhus.kommune.no
Melhus videregående skole Bente Vikran Ingebretsen Tlf. 915 54 156 bente.vikran.ingebretsen@melhus.kommune.no
Øya videregående skole Lena Holten Skibnes Tlf. 950 84 182 lena.holten.skibnes@melhus.kommune.no

Tilbudet i skolehelsetjenesten

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole 

På flyttefot?

Hvis du har flyttet, ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon eller skolehelesetjeneste. De kan da sende journalen til barnet ditt blir til helsesykepleieren ved den skolen barnet nå tilhører.

Lover og retningslinjer

Her finner du en oversikt over lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten. 

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/klimkin