Vedlikeholdet skal gjøres på følgende baner:

  • Rørosbanen, Hamar-Koppang: 1.-9. august
  • Dovrebanen, Melhus-Trondheim inkludert Tyholt tunnel: 10.-12. august
  • Raumabanen, Lesja-Marstein: 13.-18. august
  • Dovrebanen, Brennhaug-Dombås/Vinstra-Kvam: 19.-20. august

Det kan oppstå noen endringer på oppsatt fremdriftsplan.

Hensikten med skinneslipingen er å redusere støy til omgivelsene, bedre komforten i toget og øke skinnenes levetid.

På grunn av den ordinære toggangen, må dette arbeidet stort sett pågå på nattestid.

Skinneslipingen kan medføre støy- og støvproblemer. Bane NOR vil gjøre sitt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper.

 

Illustrasjonsfoto: Fotoworkshop4You