For at vi skal få registrert det nøyaktige forbruket ditt er det viktig at du leser av vannmåleren din og gir en tilbakemelding til oss. Mottar vi ikke måleravlesningen må vi beregne bruken din fra tidligere innrapporteringer eller arealet på boligen.

Vi oppfordrer også til å følge jevnlig med hvor mye vann du bruker, da kan du oppdage eventuelle lekkasjer på et tidlig tidspunkt.

Kommunen kan komme og kontrollere vannmåleren hjemme hos deg. En kontroll koster 643,75 kroner og blir belastet abonnenten på kommende faktura for kommunale avgifter.

Opprinnelig svarfrist var 31. desember 2019.
 
Les ofte stilte spørsmål her.
 
Du kan også kontakte oss på teknisk.drift@melhus.kommune.no.