Vaksinen forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft. Ved Melhus helsestasjon er de opptatt av at så mange som mulig skal benytte seg av tilbudet, og at man tar alle tre dosene.
- For å få gratis vaksine må man starte vaksinasjon (1. dose) senest i desember 2018, og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019, sier helsesøster Bente Vikran Ingebretsen.

Unge kvinner har en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft ved å få HPV-vaksine. De som er i gang med vaksinasjon kan fullføre innen utgangen av juni 2019.

Unge kvinner i målgruppen kan få vaksinen ved å henvende seg til Melhus familiesenter