Våre serviceerklæringer sier noe om rettigheter og plikter knyttet til drift av kommunale veger, både for oss som kommune og deg som innbygger. 

I Melhus kommune har vi to serviceerklæringer:

Serviceerklæring for vinterdrift og vedlikehold (PDF)

Serviceerklæring for sommerdrift og vedlikehold (PDF)

Vakttelefon for brøyting og strøing: 995 41 841
Vakttelefon tekniske tjenester: 478 02 222

Vinterbrøyting utføres av kommunens egne ansatte, samt at det er skrevet brøytekontrakter med ti eksterne aktører.

Innbyggerne er selv pliktig til å holde fortau langs egen eiendom fri for snø.

Vil du vite mer om arbeidsoppgavene våre kan du laste ned årshjulet for Teknisk drift, veg (PDF).