Serviceerklæringen for sommerdrift og vedlikehold av veg forteller hva du som innbygger kan forvente av oss og hva vi forventer av deg som bruker tjenesten.