Onsdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse, som markeres over hele landet og i over 150 land verden over.

Idrettsveien bofellesskap tok med seg både boller og kaffe på rådhuset, hvor de bød ansatte på godsakene ved lunsjtiden. Ordfører Gunnar Krogstad, rådmann Katrine Lereggen og kommunalsjef Trude Wikdal troppet opp, og traff beboerne da de var innom. Deretter gikk ferden videre til Buen sykehjem, hvor de bød på kaffe og boller i kantina.

- Dette har vi gjort i mange år for å markere denne dagen, sier Marit Øyaas som er avdelingsleder for Idrettsveien bofellesskap.

12 beboere holder til i bofellesskapet, men har til sammen 50 brukere i kommunen. De har åpent treffsted på loftet i bofellesskapet hver kveld og helg. Dette er et lavterskeltilbud, som alle kan komme og ta del i.

Onsdag kveld inviterer de også pårørende og alle brukere, for å vise en film som oppsummerer alle aktivitetene de har gjennomført det siste året.

Verdensdagen for psykisk helse skal øke kunnskap og åpenheten om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er at det skal bli like lett og vanlig å snakke om vår psykiske helse, som vår fysiske. Årets tema er "vær raus". 

Idrettsveien bofellesskap

Verdensdagen for psykisk helse 

Psykisk helsetjeneste i Melhus kommune