Status: Oppstart

Sted:

Leirtaket

Tidsperspektiv:

Forprosjekt: Oppstart august 2023.

Hensikt og prosess:

Hensikten med prosjektet er å sanere vann-, avløp- og overvannsledningene på Leirtaket for å sikre tilstrekkelig vanntilførsel, samt bedre overvannshåndteringen.

Fremover vil det derfor være ulike befaringer i området for å kunne samle nok informasjon. Dette inkluderer innmålinger av kummer, enkelte høyder og avstander til for eksempel boliger og andre faste installasjoner. I den forbindelse ønsker vi også tips og innspill fra mulige berørte beboere.

Spørsmål eller innspill kan du sende til Andreas Stensås.