Etter § 11 i Opplæringslova skal det ved hver grunnskole være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Etter § 4 i barnehageloven skal det være et samarbeidsutvalg ved hver barnehage. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Kommunestyret har tidligere valgt 1 medlem m/varamedlem som representant for barnehageeier. 

Kommunestyret har valgt 1 medlem og 1 varamedlem med valgperiode 4 år til følgende skoler og barnehager:

 

Enhet Representant Vararepresentant
Brekkåsen skole Ingunn Nervik Isaksen (AP) Tor Ingar Verstad (SP)
Gimse skole Einar Gimse Syrstad (AP) Jorid Jagtøyen (SP)
Gimse ungdomsskole Knut Ole Moen Bleke (SP) Eirik Grøset Sund
Høyeggen skole Kåre Qvenild (MEL) Marit Leer (AP)
Eid skole og barnehage Rita Blokkum (SP)  
Flå skole og barnehage Oddrun Berntsen (MEL) Stig Ler (AP)
Gåsbakken skole og barnehage   Rita Blokkum (SP)
Hovin skole og barnehage Hans Byfuglien (KRF) Lill-Therese Holm Varsi (SP)
Lundamo skole Emma Gråbakk Langland (MEL) Sissel Røvik Eggen (AP)
Rosmælen skole og barnehage Beate B. Johansen (AP) Fritz Arne Haugen (SP)
Lundamo ungdomsskole Aina Ekle Hermanstad (AP) Ola Solberg (SP)
Nedre Melhus barnehage   Morten Wehn (H)
Brekkåsen idrettsbarnehage Ole Ingebrigt Eid (SP) Ingunn Nervik Isaksen (AP)
Elvebakken montessoribarnehage Miriam Sortland Kuldevere (SV) Knut Ole Moen Bleke (SP)
Trolltoppen familiebarnehage Marte Olden Jakobsen (H)  
Løvset barnehage Miriam Sortland Kuldvere (SV)  
Humla familiebarnehage Ann Kristin Bolland (MEL)  
     

 Vedtatt i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 20.11.2019, sak PS 1/19.