Sakspapirer til møtet finner du her

Disse sakene skal opp til behandling

  • 81/2022: Referatsaker
  • 82/2022: Ekspropriasjon av grunn for gjennomføring av «Områderegulering Søberg Vest» - planid 2017010
  • 83/2022: Samarbeidsavtale - Midt-Norge IUA
  • 84/2022: Kjøp av næringsareal (Løvsetvegen 4)
  • 85/2022: Økt medlemsavgift - Trondheimsregionen
  • 86/2022: Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022
  • 87/2022: Tv-aksjonen 2022; Leger Uten Grenser - Bidrag

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak