Avdelingen plan- og byggesak har fått toppkarakter i saksbehandlingstid i den siste undersøkelsen kommunebarometer 2019. Karakteren går fra 1-6, hvor Melhus kommune er blant de som har fått toppkarakteren 6. Karakteren er satt på kategorien «Behandlingstid saker med tre ukers frist».
Ved forrige måling i 2017 var karakteren 1,9, noe som viser en tydelig forbedring. 

Gjennomsnittskommunen får en karakter på 3,5. På landsbasis har Melhus kommune klatret opp 68 plasser fra 2018 til 2019, på lista over raskeste saksbehandlingstid. 

Det er bladet Kommal Rapport som har utført undersøkelsen. 

Gode tiltak

Det er flere tiltak som er gjort for å forbedre saksbehandlingstiden. Ove Mogård, leder for plan- og byggesak, forteller at de blant annet har endret rutiner for søknader og forhåndskonferanser. 
I tillegg fordeler de sakene på flere ansatte, i stedet for å spesialisere enkelte. Dette gjør at en saksbehandlerne kan overta sakene seg imellom. Det er også gjort andre tiltak for å effektivere arbeidet.    

Jobber for å bli enda bedre

Guri Vik, leder for Arealforvaltning, er veldig fornøyd med resultatet. Også på andre faktorer i undersøkelsen får avdelingen gode resultater. Framover skal det jobbes for ytterligere forbedring på saksbehandling hos avdelingen. 

Feirer resultatene

I dag feries resultatene med kaffe og kake i kantina på rådhuset.

 

På Kommunal Rapport sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen.