Multidose er maskinelt pakkede poser med tabletter, som skal bidra til riktigere og sikrere medisinering for de som synes det er utfordrende å holde oversikten over sine medikamenter. Posene er skreddersydd for den enkelte, og kan inneholde både legemidler, vitaminer og kosttilskudd. De er merket med navn og fødselsdato, legemiddelets navn, samt dose og tidspunkt når tablettene skal tas, og kan dermed bidra til økt trygghet og mer selvstendighet hos de som tar medisinene.

For kommunens sin del betyr multidose bedre ressursutnyttelse i avdelingene som bistår brukerne i legemiddelhåndteringen, og ikke minst en kvalitetssikring av at pasientene får riktig legemiddel. I første omgang vil halvparten av brukerne av hjemmetjenesten få tilbud om multidose, før tilbudet utvides i september. De som bytter medisiner ofte vil ikke være aktuelle brukere.