Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss.

  • Barnet har også rett til nødvendig resiefølge og tilsyn. 
  • Kommunen skal innlosjere barnet når daglig skyss ikke er forsvarlig. 
  • Kommunen skal fatte vedtak om, og oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, tilsyn og innlosjering. 

Send søknad om dette per e-post eller brev til enhetsleder/styrer der barnet går i barnehage. Kontaktinformasjon til den enkelte finnes på våre barnehagesider