Dette er en utvidet ordning for ukrainske flyktninger som bor midlertidig hos familiemedlemmer eller andre innbyggere frem til bosetting (kommunalt ansvar for oppfølging).

For å kunne få alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i kommunen. Midlertidig alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Det er frivillig for kommunen å ta imot personer på alternativ mottaksplass.

Dette må du gjøre hvis du vil søke:

 1. Søke opphold hos Trøndelag politidistrikt eller mottakssenteret på Råde.
 2. Du må søke UDI om alternativ mottaksplass i kommunen. Søk om midlertidig alternativ mottaksplass hos UDI her eller ta kontakt med Flyktningetjenesten før du søker til UDI. Kommunen kan søke sammen med deg om ønskelig.
 3. Kommunen får henvendelse fra UDI og spørsmål om de tar imot personen. Hvis kommunen sier ja, kan du bo i kommunen mens du venter på svar på asylsøknaden.
 4. Kommunen kan i ventetiden få tilskudd fra UDI – som er til lovpålagte tjenester, informasjon, råd og veiledning fra kommunen frem til du får innvilget kollektiv midlertidig beskyttelse.
 5. Du kan få økonomisk ytelse fra kommunen fram til du får svar på søknad om opphold.
 6. Barn i barnehagealder har rett til gratis barnehageplass.
 7. For spørsmål, ta kontakt med Flyktningetjenesten:
   * Ellen Hoff Johansen, tlf. 97494340
   * Gulnura Mamytbaeva, tlf. 47635809

Se også retningslinjer om avtalt selvbosetting.