Disse retningslinjene gjelder personer som bosetter seg på eget initiativ uten medvirkning fra det offentlige:

 1. Det er viktig at man tar kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare muligheter videre for eventuelt introduksjonsprogram, norskkurs og andre sosiale rettigheter.
 2. I en kommune er det bestemt hvor mange flyktninger totalt kommunen skal bosette i løpet av året. Hvis kommunen kan ta imot flyktningen, må kommunen avtale dette med Integrerings og mangfoldsdirektoratet – IMDi og flyktningen blir inkludert i det fastsatte antallet.
 3. Kommunen kan deretter godkjenne husleiekontrakten.
 4. Kommunen kan være behjelpelig med depositumsgaranti.
 5. Kommunen kan si nei til selvbosetting dersom kommunen ikke lenger har ledige plasser til flyktninger bosatt på egen hånd.

Dette må du gjøre:

 1. Når du får innvilget oppholdstillatelse, ta kontakt med Flyktningetjenesten. Dersom du ønsker å bli bosatt i Melhus kommunen, melder vi inn til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at du ønsker å fortsette å bo i kommunen og få de rettighetene det innebærer.
 2. For spørsmål, ta kontakt med Flyktningetjenesten:
   * Ellen Hoff Johansen, tlf. 97494340
   * Gulnura Mamytbaeva, tlf. 47635809

Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen.