Har du spørsmål om tømmedager, åpningstider på gjenvinningsstasjoner, priser, kontaktinformasjon og lignende finner du svar på ReMidt.no.

Forskrift for husholdningsavfall, pdf.

Kontakt oss ved følgende spørsmål om slam (alle andre henvendelser rettes til Remidt):

  • endring i utslippstillatelsen, f.eks. ved utskifting eller utbedring av tank/anlegg
  • søke om fritak for slamtømming
  • endring av tømmefrekvens, f.eks. endre fra fritidsbolig til fastbolig