Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, valgt for perioden 2015 - 2019:

Navn   Organisasjon    Telefonnummer
Anna Lina M. Holm, leder   Folkevalgt, KrF 934 86 080
Ragnhild Urdshals Høyem, nestleder   SAFO 970 11 703
Cecilie Haagensen Garli   SAFO 410 41 733
Terje Karlsrud   FFO 986 56 444
Jan-Inge Ljøkjell    FFO 971 94 979
Frode Eggen   Folkevalgt, ML 950 44 421