Her kan du lese mer om hvilke prioriteringer rådmannen har anbefalt for de neste årene:

Rådmannens budsjettforslag
Økonomi- og handlingsplan


Budsjett
Et budsjett er en oversikt over hvilke inntekter og utgifter en virksomhet forventer påfølgende år. Et godt gjennomtenkt budsjett er et viktig styringsverktøy for Melhus kommune.

Økonomi og handlingsplan
Hvert år legger Melhus kommune frem en økonomi og handlingsplan for de kommende 4 årene, der budsjettet er første år i planperioden. Den sier noe om mål, prioriteringer og ressursfordeling, og er kort fortalt kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

…og hvordan de henger sammen
Planen rulleres hvert år. Det første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.