Gjennom Melhus kommune sin samarbeidspartner Proneo AS kan gründere og næringsdrivende få gratis råd og veiledning om hvordan man starter og videreutvikler egen virksomhet.

Råd og veiledning

Søkere som ønsker videre råd og veiledning om sin forretningside, kan kontakte Melhus kommunes samarbeidspartner Proneo AS.
Kontaktperson: Heidi Totsås
E-post
Mobiltelefon: 977 15 747

Proneo tilbyr etablererkurs på oppdrag fra Innovasjon Norge.
Samarbeidet omfatter i tillegg næringsfaglige vurderinger, i forbindelse med krav fra NAV til arbeidsledige som ønsker å beholde dagpenger i en etablererfase av ny virksomhet.
Proneo bidrar også med næringsfaglige vurderinger gjennom deltagelse i Melhus kommunes næringsutvalg.

Se Proneo sine hjemmesider for kontaktinformasjon og full oversikt over tilbud og tjenester:

Proneo hjemmesider