Medlemmer i råd for personer med nedsatt funksjonsevne, valgt for perioden 2019 - 2023:

Navn   Organisasjon    Telefonnummer
Rune Laugsand, leder   Folkevalgt, SP 954 23 410
Terje Karlsrud, nestleder   FFO 971 94 979
Even Slyngstadli   SAFO 905 38 671
Ragnhild Urdshals Høyem   SAFO 970 11 703
Bente Iren Gåsbakk   FFO 412 48 044
Lena Gimse   Folkevalgt, SP 917 75 548
Guri Vik   rådmannens repr.  

 

Veileder fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en veileder:
"Råd for personer med funksjonsnedsettelse". Du finner den her