Kontaktinformasjon:

Tlf: 72 85 82 40
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, andre etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus


I møte med foreldre jobber familieveileder og psykologspesialist sammen med helsesøster for å utforske barnets signaler og behov, når dette av ulike grunner oppleves som utfordrende.

Samspillet mellom foreldre og barn

Arbeidet handler i stor grad om å kartlegge og gi veiledning rundt samspillet mellom foreldre og barn. De kan også gi veiledning til andre instanser rundt barnet, som for eksempel barnehagen.

Psykologspesialisten tilbyr også oppfølging av gravide med ulik problematikk i svangerskapet, med særlig fokus på tilknytning med barnet.

Kurs og gruppetilbud

I tillegg til å arbeide med enkeltfamilier, tilbyr vi ulike kurs og gruppetilbud. For eksempel tilbyr vi foreldreforberedende kurs og temakvelder om søvn, samt intern undervisning og veiledning. 

Både foreldreveileder og psykologspesialist er faste deltakere i drøftingsteam. I tillegg deltar psykologspesialisten i småbarnsteam for barnehagene.

Lett tilgjengelig

Du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med foreldreveileder/psykologspesialisten. De er lett tilgjengelig via helsesøster eller jordmor. Dette gjelder både for små og mer komplekse utfordringer, enten det omhandler barnets utvikling eller utøvelse av foreldrerollen.

 

Illustrasjonsfoto: Freepik.com