Kontaktinformasjon:

Ansatte i helse- og skolehelsetjenesten
Tlf: 72 85 82 40
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Familieveileder og psykolog jobber sammen med helsesøster i møte med foreldre, for å utforske barnets signaler og behov når dette av ulike grunner oppleves som utfordrende.

Arbeidet handler i stor grad om kartlegging av samspill mellom foreldre og barn, med veiledning basert på dette. Det kan også gis veiledning rettet mot andre system rundt barnet, som for eksempel barnehagen.

Psykologen tilbyr også oppfølging av gravide med ulik problematikk i svangerskapet, med særlig fokus på tilknytningsarbeid.

I tillegg til arbeid med enkeltfamilier tilbys ulike kurs og gruppetilbud på Familiesenteret, eksempelvis foreldreforberedende kurs og temakvelder om søvn, samt intern undervisning og veiledning. Både foreldreveileder og psykolog er faste deltakere i drøftingsteam, og psykologen i småbarnsteam for barnehagene, ved Familiesenteret.

Foreldreveileder/psykolog er lett tilgjengelige via helsesøster eller jordmor, og det trengs ingen henvisning. Dette gjelder både for små og mer komplekse utfordringer, enten det omhandler barnets utvikling eller utøvelse av foreldrerollen.