Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du har det. Det er vanlig at det går opp og ned, og mange opplever perioder som er vanskelig.

Hvis du vil lære mer om hva du selv kan gjøre, finnes mange nyttige nettsider som f.eks www.psykiskhelse.no

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe fastlege, legevakt telefon 116 117 eller 113.

 

Slik tar du kontakt

Psykisk helsetjeneste har tilbud til voksne, ungdom og barn over 6 år som bor i Melhus kommune.

Helse- og velferdskontoret behandler alle søknader om tjenester hos psykisk helsetjeneste.
Du når dem på telefon 72 85 80 85, eller på e-post. Du kan også bli henvist av annet helsepersonell eller skole. 

Har du allerede en kontaktperson hos oss, tar du direkte kontakt på telefon eller e-post. 

Barn under 6 år kan få tilbud gjennom Melhus helsestasjon.

Vår visjon

Psykisk helsetjeneste skal bidra til å skape rom for utvikling, og at den enkelte opplever økt mestring og bedret psykisk helse.

Hvem er vi?

Tjenesten består av psykiatriske sykepleiere, spesialsosionom, spesialsykepleier, boveileder, familieterapeut, barnepsykolog, psykolog og miljøarbeider.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten gis primært til voksne, ungdom og barn over 6 år bosatt i Melhus kommune.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr mestringskurs, treningsgruppe og yogagruppe for målgruppen. Enkelte vil få individuell oppfølging, der det er nødvendig og hensiktsmessig. Boveiledning er også et tilbud i tjenesten.

Avdelingen har også ansvar for drift av Treffstedet i Pottenvegen 2 og bruktbutikken Gullkornet.

Tilbudet til barn og ungdom omfatter individuell oppfølging, familiesamtaler og foreldreveiledning. Vi har tett samarbeid med skole, skolehelsetjeneste og fastlege.

 

Selvmordsforebygging

Har du selvmordstanker, eller mistenker at noen du kjenner går med slike tanker? Ikke nøl med å søke hjelp! Å snakke med noen kan hjelpe.

Slik kan du få hjelp hos oss: 

Hos enheten arbeid, psykisk helse og rus i Melhus kommune får du snakke med fagpersoner. Ønsker du å snakke med noen, søker du om det til helse- og velferdskontoret. De behandler søknader om helsetjenester i kommunen. Hjemmesiden til helse- og velferdskontoret finner du her.

Du søker om bistand fra Enhet for arbeid, psykisk helse og rus på dette skjemaet (PDF).
Du kan også ringe dem på telefon 72 85 80 85, eller sende e-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no

 

Det finnes flere hjelpetelefoner du kan ringe:

Kirkens SOS Norge
Telefon: 22 40 00 40
Du kan også skrive melding eller chatte med dem. Hjemmesiden til Kirkens SOS Norge finner du her.

Si det med ord (drives av Mental Helse)
Telefon: 116 123
Her kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller veilederne som er jobber her. Hjemmesiden til Si det med ord finner du her.

Kors på halsen (drives av Røde Kors)
Telefon: 800 333 21
Dette er et tilbud for alle opp til 18 år. Du kan chatte, skrive e-post eller diskutere i forum på denne siden. Hjemmesiden til Kors på halsen finner du her.

Unghjelp
Dette er en chattetjeneste for unge mennesker. Organisasjonen ble startet av, og drives av ungdommer. Hjemmesiden til Unghjelp finner du her.

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Dette er en nødtelefon for barn og unge som står i vanskelige situasjoner. Hjemmesiden til Alarmtelefonen for barn og unge finner du her.

 

Helsenorge.no er et offentlig helsenettsted, som drives av Norsk Helsenett. Deres informasjon om selvmordstanker og selvmord finner du her.