Prosjekteier er rådmann i Melhus kommune, Katrine Lereggen.

Prosjektgruppa består av følgende personer/funksjoner:

 • Kommunalsjef helse og velferd (Albert Verhagen) – prosjektleder
 • Rådgiver helse og velferd (Bernt Are Moshaug) - prosjektsekretær
 • Konstituert enhetsleder hjemmetjenesten (Siri Busklein)
 • Enhetsleder institusjonstjenesten (Kristin Grindstuen)
 • Enhetsleder bo og aktivitet (Kjersti Stenvig)
 • Leder helse- og velferdskontor (Gry Marit Landmark)
 • Økonomisjef (Svein-Erik Bjerkan)
 • Hovedtillitsvalgt fagforbundet (Marit Løvseth Seehus)
 • Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet (Elin Johansen)
 • Hovedverneombudet (Maria Shin Olsen)
 • Leder utvalg helse, oppvekst og kultur (Rita Blokkum)
 • Nestleder utvalg helse, oppvekst og kultur (Pernilla Wahlberg)
 • Representant Melhus eldreråd (Asbjørg Gylland)
 • Representant rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Rune Laugsand)
 • Kommunikasjonsrådgiver (Lars Erik Sira) 

Prosjektleder Albert Verhagen er kontaktperson. 
E-post
Telefon: 918 97 713