En ny rapport viser at samtlige skoler som har vært med i prosjektet, har fått en betydelig nedgang i tilfeller av mobbing. 
 
Alle skolene skal med
- Vi er allerede i gang med å implementere dette prosjektet i flere skoler i Melhus, og planen er at alle skolene i kommunen skal ta i bruk dette, sier Elisabeth Myhre Johansen som er avdelingsleder for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Melhus kommune. 
Undersøkelser gjort etter prosjektet, viser at alle skolene som har deltatt rapporterer om en betydelig nedgang i tilfeller av mobbing, skriver Læringsmiljøsenteret på sine sider
Hovedmålet for prosjektet er å sikre trygge og gode miljø på skolen og i barnehagen, uten mobbing og krenkelser. 
 
Gode resultater
Hovedresultatene fra rapporten, som er utarbeidet av NTNU, sier: 
Andelen elever som opplever mobbing har gått kraftig ned ved samtlige skoler
Skolene har blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker
Kommunen og skoleeierne opplever at de har blitt bedre til å følge opp skolenes arbeid med mobbing
Foreldre og elever har blitt mer bevisste på betydningen av læringsmiljø
 
103 skoler har deltatt
To skoler i kommunen har altså vært med i det som heter Læringsmiljøprosjektet, som er i regi av Læringsmiljøsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har gått fra 2013, og siden da har Læringsmiljøsenteret gitt faglig veiledning til totalt 103 skoler fordelt på 43 kommuner landet over. PPT lokalt har vært med inn som bidragsyter til skolene underveis i prosjektet. Hver skole har deltatt i en toårsperiode. 
Læringsmiljøsenteret er et nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, og er tilknyttet Universitetet i Stavanger. 
 
Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/1494202