Sammen med Tambartun barnehage og Lundamo ungdomsskole har PPT i Melhus stilt opp i to artikler i Udir-magasinene for skole og barnehage.