For å søke permisjon fra undervisningen, må du logge deg inn på Vigilo.no i en nettleser. Du kan ikke søke permisjon gjennom Vigilo-appen på telefon. Du må benytte bank-ID for pålogging. Slik gjør du: 

  • Gå inn på Vigilo.no/melhus
  • Logg inn med Bank-ID på ID-porten. Dersom du ikke kan bruke ID-porten må du ta kontakt med skolen for hjelp
  • Velg foreldreportalen
  • Velg søknader i menyen (på venstre side), 
  • Velg "Ny søknad", trykk på "Permisjon
  • Velg skole dersom du har barn tilknyttet flere skoler
  • Merk barn ved skolen som søknaden skal være gjeldende for. Klikk neste
  • Velg permisjonsgrunn, legg til ev. begrunnelse for permisjonen (unngå å skrive sensitiv informasjon) og klikk neste
  • Se gjennom søknadens oppsummering, bekreft og send inn

Prosessen videre: 

Du får bekreftelse på innsendt søknad på e-post. Du kan redigere eller slette søknaden etter den er sendt inn. 

Skolen behandler søknaden så snart som mulig. Status på behandlingen kan du følge i Vigilo. 

Du kan klage på vedtaket, dersom du ikke er fornøyd. Det gjør du også i Vigilo. Frist for å klage er tre uker etter du har fått svar på søknaden. 

Permisjon utover to uker

Varer fraværet mer enn to uker, må det meldes hjemmeopplæring for hele perioden. Hjemmeopplæring innebærer at foreldrene selv foreldrene selv påtar seg å gjennomføre opplæringen i det tidsrommet. Melding om hjemmeopplæring sendes skolen. 

Frist er én måned før hjemmeopplæringen skal starte. 

Melhus kommune anbefaler foreldre å utvise måtehold med å ta barn ut av skolen.