Arbeiderpartiet

Nr Navn F.år Bosted
1 PER OLAV SKURDAL HOPSØ 1985 Melhus
2 ANJA STERTEN 1973 Lundamo
3 EINAR GIMSE-SYRSTAD 1981 Melhus
4 PERNILLE WAHLBERG 1974 Gimse
5 STIG LER 1965 Ler
6 Ingunn Nervik Isaksen 1979 Gimse
7 Geir Tore Midttømme 1971 Hovin
8 Nina Gjevik Samdahl 1996 Korsvegen
9 Jørn Ove Moen 1974 Lundamo
10 Lena Ivara Mortensen Trotland 1984 Kvål
11 Annar Gravråk 1997 Kvål
12 Marit Leer Øyås 1970 Melhus
13 Eirik Grøseth Sund 1978 Melhus
14 Eva Jensen 1962 Kvål
15 Harald Kulbotten 1950 Ler
16 Sissel Røvik Eggen 1982 Lundamo
17 Helge Bjørn Bæverfjord 1941 Gimse
18 Ragnhild Winnberg Svartbrenna 1974 Korsvegen
19 Hans Kristian Lilleberg 1993 Korsvegen
20 Anne Grethe Tevik 1951 Melhus
21 Terje Pedersen 1951 Melhus
22 Synnøve Sterten 1954 Lundamo
23 Arild Granmo 1975 Melhus
24 Hege Hovde Husby 1969 Melhus
25 Gunnar Bellingmo 1946 Kvål
26 Maria Shin Olsen 1974 Hovin
27 Lillian Petersen 1975 Kvål
28 Bjørn Eggen 1956 Ler
29 Gunn Inger Tevik Løvseth 1950 Melhus
30 Ann Kristin Losen Moholdt 1969 Kvål
31 Rune Laugsand 1960 Melhus
32 Aina Ekle Hermanstad 1982 Lundamo
33 Beate Bjerkenås Johansen 1970 Gåsbakken
34 John Erik Alvestrand 1946 Gimse
35 Målfrid Bogen 1950 Melhus
36 Brit Jorid Løhre 1954 Lundamo
37 Oddvar Horg 1946 Melhus
38 Heidi Simensen 1954 Lundamo
39 Arild Blekesaune 1959 Melhus
40 Mina Hage Evjen 1986 Lundamo
41 Torill Lund 1948 Melhus
42 Audun Forr 1980 Kvål
       

 

Fremskrittspartiet

Nr Navn F.år Bosted
1 LISBETH TILLER 1958 Melhus
2 ERLING GØRAN MELLINGSÆTER 1974 Melhus
3 JOHN ARNE JØNLAND 1978 Lundamo
4 KETIL NILSEN 1971 Melhus
5 Rolf Tiller 1941 Ler
6 Ruth Laila Berge 1965 Gimse
7 Morten Ekren 1967 Melhus
8 Lasse Løftamo 1987 Kvål
9 Tom Qviller 1949 Lundamo
10 Arne Aasbølmo 1967 Hovin
11 Hege Annette Olstad 1974 Melhus
12 Maria Perdomo 1973 Hovin
13 Odd Geir Kristiansen 1960 Hovin
14 Hilde Mary Sølberg Flisen 1980 Gåsbakken
15 Roald Evjen 1983 Lundamo
       

 

Høyre

Nr Navn F. år Bosted
1 STINE ESTENSTAD 1971 Melhus
2 MIKAL KVAAL 1954 Kvål
3 MARTE OLDEN JAKOBSEN 1979 Melhus
4 Svein Evjen 1967 Lundamo
5 Morten Wehn 1957 Melhus
6 Marius Krogstad Aune 1994 Gimse
7 Ragnar Vigdal 1961 Kvål
8 Nina Andreassen 1974 Melhus
9 Stein Eidsmo Hova 1977 Ler
10 Astrid Gauslaa Wehn 1979 Melhus
11 Vidar Krogh- Albertsen 1967 Gimse
12 Knut Arve Fillingsnes 1974 Hovin
13 Kirsti Nygård Hårstad 1975 Melhus
14 Kay Ove Bjerkenås 1976 Gåsbakken
15 Lars Svanholm 1973 Gimse
16 Tove Børseth 1954 Ler
17 Cato Sannes 1959 Kvål
18 Ragnhild Helen Hjelset-Engan 1967 Gimse
19 Jens Kristian Auke 1979 Melhus
20 Jan Owesen 1948 Melhus
21 Erik Ferdinand Birkeland 1999 Ler
22 Kristin Åmot 1966 Korsvegen
23 Christian Ingebrigtsen 1978 Gimse
24 Lars Magnar Høgset 1954 Melhus
25 Ellinor Langørgen 1943 Melhus
26 Ingeborg Gaustad Pettersen 1966 Korsvegen
27 Roar Segtnan 1950 Melhus
28 Terje Garli 1965 Melhus
29 Astrid Klungseth 1963 Melhus
30 Frode Stenmo 1967 Ler
31 Kjell Arne Stokke 1979 Kvål

 

Kristelig Folkeparti

Nr Navn F.år Bosted
1 ANNE JOSEFINE L BYFUGLIEN 1966 Hovin
2 HJALMAR HUGDAL 1964 Ler
3 DANIEL MYHREN HOVIND 1996 Melhus
4 Heidi Fossan 1986 Melhus
5 Arnt Ove Løvås 1966 Melhus
6 Hans Byfuglien 1964 Hovin
7 Jon Roar Bruholt 1971 Melhus
8 Lisbeth Barlaup Ljøkjell 1983 Ler
9 Odd Erik Gåsbakk 1969 Gåsbakken
10 Lars Høiseth 1944 Ler
11 Valdemar Finanger 1944 Gåsbakken
12 Gunnlaug Finanger 1948 Gåsbakken

 

Melhuslista - tverrpolitisk liste for hele Melhus kommune

Nr Navn F.år Bosted
1 MERETHE MOUM 1976 Korsvegen
2 SIGMUND GRÅBAK 1951 Ler
3 KAARE QVENILD 1959 Melhus
4 Hanna Riseth Jakobsen 1989 Melhus
5 Emma Gråbak Langland 1999 Ler
6 Asbjørn Margido Buklev 1962 Hovin
7 Tor-Arne Granmo 1950 Lundamo
8 Lars Erik Røe Magnussen 1970 Gimse
9 Lars Borten 1952 Ler
10 Ann Kristin Bolland 1988 Lundamo
11 Knut Ekenes 1963 Ler
12 John Lorvik 1953 Melhus
13 Roald Martin Øye 1960 Melhus
14 Edward Johansen Stenlund 1996 Melhus
15 Petter Øien 1973 Hovin
16 Hallstein Jakobsen Enodd 1981 Melhus
17 Nina Christine Pinslund 1970 Kvål
18 Endre Esphaug 1981 Hovin
19 Noralf Pallin Brækken 1957 Melhus
20 Grethe Bones 1955 Hovin
21 Arne Graabak 1935 Melhus
22 Oddrun Berntsen 1976 Ler
23 Arve Schive 1962 Melhus
24 Monica Garberg 1982 Kvål
25 Per Idar Smørsgård 1959 Ler
26 Marit Katrine Brevik 1978 Gimse
27 Rolf Lund 1956 Ler
28 Eli Karin Krogstad 1950 Hovin
29 Ketil Pettersen 1968 Kvål
30 Ann-Synøve Eidsmo 1980 Ler
31 Rolf Erik Kjøsen 1971 Gåsbakken
32 Åge Ofstad 1951 Kvål
33 Reidar Olsen Lian 1980 Melhus
34 Jens Losen 1944 Kvål
35 Odd Jarle Brodal 1956 Ler

 

Miljøpartiet De Grønne

Nr Navn F.år Bosted
1 TROND SORTLAND KULDVERE 1974 Gimse
2 ANNE MARI LUND 1964 Melhus
3 JONAS SKARE HAMMEREN 1997 Kvål
4 Merete Støvring 1962 Ler
5 Selma Elise Skarsem Sortland 2001 Melhus
6 Mette Sandholmen 1977 Gimse
7 Gislaug Loddgård 1982 Melhus
8 Gunnar Inge Gjøvik Sortland 1985 Gimse
9 Hilde Solhaug 1979 Kvål
10 Oskar Hegge 1998 Gåsbakken
11 Svanhild Johanne Dvergsdal 1971 Gimse
12 Øystein Hegge 1961 Gåsbakken
13 Kathinka B. Høyden 1975 Melhus
14 Ole Johan Granøien 1978 Melhus
15 Lin Olderøien 1975 Gimse
16 Ragnar Sandberg 1989 Gimse
17 Roger Barclet 1970 Melhus
18 Grete Hjelmeland 1955 Lundamo
19 Eirik Engan 1963 Melhus

 

Pensjonistpartiet

Nr Navn F.år Bosted
1 GUNNAR ANDREAS JOHANSEN 1950 Melhus
2 Asbjørn Jamtøy 1958 Ler
3 Johan Richard Fjelly Brevik 1955 Korsvegen
4 Marit Sneve Follum 1962 Ler
5 Kristian Sørensen 1956 Melhus
6 Bjørn Hjalmar Staurseth 1963 Ler
7 Terje Moxness 1942 Melhus
8 Erik Follum 1942 Ler

 

Rødt

Nr Navn F. år
1 RUNAR WOLD 1980
2 TINA KNARBAKK 1982
3 Bård Petter Hovik 1970
4 Kristin Engan Gylland 1979
5 Sindre Dag Olsen 1954
6 Jannike Rønning 1978
7 Paul Wilpert 1988
8 Lisbeth Krangnes 1953
9 Øyvind Sletvold 1961
10 Roar Sundberg 1958
11 Ronny Kjøsen 1975
12 Veronika Illøken 1992
13 Dago Illøken 1982
14 Roy Andersen 1977
15 Vetle Skatvoldsmyr 1977

 

Senterpartiet

Nr Navn F. år Bosted Stilling
1 JORID OLIV JAGTØYEN 1971 Melhus bedriftssykepleier/ bonde
2 FRITZ ARNE HAUGEN 1967 Kvål spesialpedagog/ bonde
3 MAREN GRØTHE 2001 Korsvegen student
4 Ketil Reitan 1957 Flå rørlegger
5 Gjøran Berg Onsøyen 1985 Korsvegen adjunkt
6 Ola Solberg 1953 Lundamo bonde
7 Ida Kristine Grytdal 1994 Hovin sykepleier
8 Knut Ole Moen Bleke 1966 Melhus rådgiver/ bonde
9 Rita Blokkum 1963 Gåsbakken barnehagearbeider
10 Gunnhild Åberge Vie 1982 Melhus postdoktor
11 Ole Ingebrigt Eid 1965 Korsvegen bonde
12 Lill - Therese Varsi 1988 Hovin PP-rådgiver
13 Mads Blokkum 1989 Gåsbakken bonde
14 Tor Ingar Verstad 1974 Melhus boligsosial koordinator
15 Jorid Berg Helland 1966 Kvål kontormedarbeider
16 John Søberg 1959 Melhus bonde
17 Sissel Loeng Keiserås 1971 Melhus barne- og ungdomsarbeider
18 Even Kjøsen Undsgård 2000 Gåsbakken student
19 Rune Sunnset 1983 Korsvegen bonde
20 Elise Eid 2001 Korsvegen student
21 Ivar Rofstad 1966 Kvål bonde
22 Thomas Nikolaisen Valø 1989 Melhus senterleder 3T/ brannmann
23 Kjell Joar Sunnset 1971 Gåsbakken bonde
24 Sofie Haugnæss Jagtøyen 1997 Melhus student
25 Jon Røstum 1968 Flå sivilingeniør
26 Lars Stokke 1957 Melhus salgssjef
27 Jan Henrik Sunnset 1985 Korsvegen entreprenør
28 Marius Gyløien 1993 Hovin produksjonsmedarbeider
29 Erlend Konstad 1991 Korsvegen bonde
30 Torbjørg Libjå 1959 Melhus ergoterapeut
31 Andreas Trotland Brattli 1997 Korsvegen maskinmekaniker/ bonde
32 Ingeborg Syrstad 1970 Korsvegen adjunkt
33 Lena Gimse 1990 Melhus massasjeterapeut
34 Grete Beate Sunnset 2000 Gåsbakken student
35 Roald Syrstad 1967 Korsvegen håndtverker
36 Ole Martin Døving Øye 1994 Melhus tømrer

 

SV - Sosialistisk Venstreparti

Nr Navn F.år Bosted
1 ANNE SØRTØMME 1983 Hovin
2 MIRIAM SORTLAND KULDVERE 1974 Gimse
3 Oddvar Øyan 1964 Melhus
4 Marit Rundhaug 1963 Gimse
5 Brit Eva Eidsmo 1982 Ler
6 Eivinn Taxt 1951 Melhus
7 Kjerstin Ryghaug Sundal 1997 Ler
8 Ola Huke 1943 Ler
9 Aud Herbjørg Kvalvik 1956 Gimse
10 Jostein Herlof Glesåen 1934 Melhus
11 Heidi Evjen 1960 Gåsbakken
12 Ole Husby 1943 Gimse
13 Tove Pedersdatter Stølhaug 1960 Lundamo
14 Arild Sørensen 1955 Gimse
15 Lene Noteng 1974 Ler
16 Synnøve Lundemo Folstad 1953 Melhus

 

Venstre

Nr Navn F.år Bosted
1 JAN FRODE HATLEN 1977 Melhus
2 Jim-André Stene 1982 Melhus
3 Erlend Dehlin 1974 Melhus
4 Kjersti Dalen Stæhli 1976 Melhus
5 Ingemund Jordanger 1950 Melhus
6 Anders Almås Rofstad 1968 Kvål
7 Siv Reitan 1974 Hovin
8 Harold Pedersen 1946 Gåsbakken
9 Sigbjørg Kulbrandstad 1938 Lundamo
10 Peder Konrad Hegerberg 1974 Gimse
11 Monica Grøtte Estenstad 1973 Melhus
12 Ingvar Ree 1932 Hovin