Kurset er for deg over 18 år som kjenner deg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse. 
Kurset er gratis og kan være et tilbud til både familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer og andre.

Kurset går over fire torsdagskvelder fra kl. 17.00-19.00:

Du finner mer informasjon om kursene ved å gå inn på lenkene til hver kurskveld. Der kan du også melde deg på kurset. Du kan også være med digitalt. Gi beskjed til kontaktperson Lena Sørensen om du ønsker å få tilsendt en teams-lenke. 

Kontaktperson:
Lena Sørensen
Telefon: 952 39 965
E-post: lena.sorensen@stolav.no