Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale arealplaner

Bilde av Melhus sentrum

Områdeplan for Melhus sentrum

Områdeplan for Melhus sentrum er levert til 2. gangs behandling. Dette er en overordnet reguleringsplan som setter rammer for detaljplaner. Innbyggere og interessenter har fått flere muligheter til å komme med innspill og merknader gjennom hele planprosessen.

Konsekvensutredning for Fremo

Melhus kommune har utarbeidet en konsekvensutredning for Fremo området. Denne skal være en del av grunnlaget ved beslutninger angående fremtidig arealbruk på Fremo.