Antall personell på Gåsbakken vil være ca. 1000, og på Fremo ca. 500-600

Praktisk informasjon

Se Forsvaret sine hjemmesider.


Trident Juncture er NATOs største øvelse, og samler rundt 40.000 soldater fra over 30 land. Målet er å forsterke samarbeidet innad i alliansen og med samarbeidspartnere.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Selve øvelsen gjennomføres 31. oktober til 7. november, men den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell.

Forsvaret og alle involverte gjør tiltak og forberedelser for å redusere belastningen for samfunnet generelt. I perioder vil imidlertid aktiviteten være så stor at folk merker øvelsen i form av for eksempel støy eller køer på veiene.

På Forsvaret sine nettsider finnes fakta og nøkkelinformasjon om øvelsen, samt hvor og når det foregår aktivitet som kan få konsekvenser for publikum (Bruk Velg fylke-funksjonen for å se aktivitetskalender for Trøndelag).

Trafikkinformasjon og andre praktiske konsekvenser som følge av øvelsen finner du ved å følge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen, NSB eller andre kollektivselskaper.
Forsvaret vil benytte en rekke ulike kanaler og tiltak for å nå ut med informasjon til publikum i berørte områder.

Illustrasjonsfoto: Forsvaret

Meld inn skade på privat eiendom

Trident Juncture blir den største militærøvelsen i Norge på flere tiår. Forsvaret gjennomfører omfattende tiltak for å hindre ødeleggelser på privat eiendom. Slik går du frem dersom du likevel skulle oppleve skade på jord, skog, private veier, bygninger og annet:

- Ta bilde
- Lag en beskrivelse med tid, dato, hendelse og mulig skade
- Meld inn og be om befaring

 

Alle henvendelser rettes til Forsvaret:

skadetelefon: 40 03 85 26 
e-post: mbo@mil.no

Folkemøte om NATO-øvelsen

Torsdag 30. august var det folkemøte om NATO-øvelsen Trident Juncture på Gåsbakken. Mange møtte opp, og det var et stort engasjement under møtet.

Både Forsvaret, politiet, Statens vegvesen og Fylkesmannen holdt innlegg under møtet, og her finner du pdf-versjonene av disse foredragene.

Forsvarets informasjon om NATO-øvelsen

Forsvaret om logistikk under NATO-øvelsen

Fylkesmannen i Trøndelags innlegg

Statens vegvesen om veinettet og trafikksikkerhet under øvelsen

Politiet om øvelsen