Representanter fra HENT, politiet, Melhustorget og Melhus kommune redegjorde for hendelsesforløp og hva som skjer framover.

Værdata og bilder

Entreprenøren HENT har satt i gang interne undersøkelser for å finne årsaken til at kranen veltet, mens politiet nå etterforsker ulykken.

Dersom noen sitter på værdata fra lokale værstasjoner i nærheten av Melhus, ønsker både HENT og politiet gjerne å få disse dataene tilsendt.

Politiet hadde også en oppfordring til innbyggerne. Dersom noen har bilder eller video fra Melhus sentrum i forkant av kranvelten, ønsker politiet å få tilgang på dette materialet.

Oppfølging av berørte

Melhus kommune har gjennom sitt psykososiale kriseteam etablert en pårørendetelefon. Denne telefonen vil være bemannet også i dagene framover. Nummeret er 900 22 066.

Vi har en brosjyre som heter Informasjon til deg som har vært utsatt for en alvorlig hendelse. Her er det mange forskningsbaserte råd om hvordan du kan ta vare på deg sjøl.

Oppdatering 16. januar: Pårørendetelefonen er avsluttet.