Kommunen er kommet godt i gang med oppfølging av avløpsanleggene, og det sendes fortløpende krav om oppgradering, eller etablering av et nytt avløpsanlegg der det er behov for det. Avløpsanleggene følges opp område for område.

Det er forskjellige vurderinger som ligger til grunn når det skal velges hvilket område som skal følges opp. Blant annet må en eventuell utbygging av offentlig avløp være avklart. Dersom det er usikkerhet omkring utbygging av offentlig avløp kan føre til at et område blir satt på vent, selv om behovet for opprydding er til stede.

Her kan du se hvilke områder som er i gang, og hvilke områder hvor det planlegges gjennomgang av avløpsanleggene. Obs! Fargeanmerkningene er å anse som omtrentlige:

(grønn farge = opprydding utført, oransje farge = opprydding i gang, rød farge = nye områder som skal ryddes)

Kart opprydding spredte avløp Melhus

Når det gjelder opprydding av små avløpsanlegg i nedbørfeltet til Benna, vises det til informasjon gitt i forbindelse med Metrovann-prosjektet. Her er det Trondheim kommune som vannverkseier som har ansvar for oppryddingen.