– I forbindelse med pandemien med SARS-CoV-2, viruset som kan gi Covid-19, har vi sett økende interesse for å vaksinere seg også mot influensa. Dette er veldig bra da det nå er særlig viktig at de over 65 år og de som ellers har økt risiko for å bli særlig syke med influensa vaksinerer seg, sier Aslak Jaryd Johansen, kommuneoverlege i Melhus kommune.

– I flere år har vi hatt lav forekomst av influensa. Derfor er immuniteten i befolkningen lav, og dette er en risiko for å skulle kunne få influensa og Covid-19 samtidig eller nært etter hverandre. Hos utsatte individer utgjør dette en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men vaksinasjon normaliserer denne risikoen. Melhus kommune ønsker derfor å oppmuntre så mange som mulig til å vaksinere seg, sier Jaryd Johansen.

Tidspunkt for vaksinering

Det er satt av egne dager på kveldstid på legekontorene for å vaksinere de over 65 år og de som ellers har økt risiko for å bli alvorlig syke med influensa.

Disse dagene er i utgangspunktet som under, men det kan komme flere dager dersom det viser seg å være behov for dette:

  • Lundamo legesenter: 8. og 10. november
  • Melhus legesenter: 19. og 20. oktober
  • Gaula legesenter: 19. oktober

Du bestiller tid for vaksinering og får mer informasjon om dette enten på legekontorene sine hjemmesider eller ved å kontakte legekontorene.

Økt forekomst av luftveisinfeksjoner

– De siste månedene har vi for øvrig sett en markant økning i forekomsten av luftveisinfeksjoner. Dette skyldes trolig at vi nå har sluppet opp på tiltakene vi hadde under pandemien i påvente av at vaksinasjonsgraden skulle øke. I tillegg har immuniteten for luftveisvirus falt betraktelig og er nå trolig lavere i befolkningene enn den har vært på svært mange år. Til sammen bidrar dette til at man må regne med å bli oftere, lengre og mer syk enn man vanligvis har blitt av luftveisvirus. Det er dessverre trolig at det vil kunne være vedvarende økt forekomst av luftveisinfeksjoner gjennom vinteren og våren også, sier Jaryd Johansen.

Mange av legekontorene opplever nå stor pågang fra pasienter med symptomer som plagsom hoste, snørr, trykk over bihuler og sår hals.

– Dette kan ofte være plagsomt, men det er ikke alltid det krever legeundersøkelse. Ofte vil det hele roe seg med tid og hvile. Redusert allmenntilstand, tungpustethet, hoste som ikke bedres utover 2-3 ukers varighet eller andre spesifikke symptomer som kan tilsi bakteriell infeksjon eller alvorlig sykdom, bør selvfølgelig likevel undersøkes av lege, men det aller meste vil kunne løses over video- eller telefonkonsultasjon. Vi oppfordrer fortsatt til at folk tester seg for SARS-CoV-2 ved luftveissymptomer, sier Jaryd Johansen.