4. september 2019:

Vannprøvene fra Svorksjøen torsdag 22. august er nå ferdig analysert og gir fremdeles utslag på norovirus. Bading frarådes derfor inntil videre.

 

22. august 2019:

Vannprøvene fra Svorksjøen torsdag 8. august er nå ferdig analysert og gir fremdeles utslag på norovirus. Bading frarådes derfor inntil videre. Det blir gjort nye vannanalyser i dag, 22. august. 

 

6. august 2019:

Vannprøvene fra Svorksjøen fredag 2. august gir fremdeles utslag på norovirus. E. coli-verdiene har gått ned, men siden det fremdeles påvises norovirus i vannet opprettholdes fraråding om bading inntil videre. Det blir gjort nye vannanalyser i slutten av uken.

Bading frarådes så lenge vi får utslag på norovirus, selv om verdiene på badevannskvaliteten er innenfor normalområdet.

 

2. august 2019:

Melhus kommune har testet badevannet i Svorksjøen for norovirus etter at dette ble funnet i avføringen hos de som ble syke.

Det er nå også påvist norovirus i vannprøver fra Svorksjøen. Dette styrker ytterligere mistanken om badevann som smittekilde.
Kommuneoverlegen opprettholder derfor fraråding om bading inntil svar på nye vannprøver foreligger neste uke.

 

31.juli 2019:

Folk som har blitt syke etter badinng i Svorksjøen har blitt syke av norovirus.Det viser alle prøver som er tatt fra disse personene. E. coli i badevannet er indikatoren på at vannet er forurenset. Nå vet vi at forurensningskilden blant annet er utslipp fra campingplassens avløpssystem.
Et forurenset badevann styrker mistanken om at det kan ha vært norovirus i vannet, og at det er dette folk har blitt syke av..
Det kan være vanskelig å påvise norovirus i vann, og svar på prøver som er tatt spesielt for å finne ut dette har vii ikke fått ennå.

 

30. juli 2019:

Melhus kommune har i ettermiddag fått svar på vannprøvene fra Svorksjøen camping som ble innlevert Trondheim analysesenter mandag.

Noen av disse prøvene viser et E. coli-nivå på over 2400 enheter pr 100 ml.

Driver av campingplassen er informert om nivåene, og det er i dag besluttet at infiltrasjonsanlegget på campingen tas ut av drift, og at avløpssystemet kjøres som lukket system. Det er tydelig at campingplassens avløpssystem ikke er dimensjonert for den aktiviteten vi har hatt den siste uka.
Melhus kommune vil nå tømme tanken minimum en gang per uke framover.

Melhus kommune vil følge opp med nye vannprøver jevnlig. Så lenge vannprøvene inneholder E. coli over 500 enheter per 100 ml, vil man fraråde bading, og så vil det være opp til kommuneoverlegen å friskmelde badevannet.