Sagauka er en årlig kulturhistorisk festival som skal bidra til å belyse Melhus sin helt unike tilstedeværelse i sagalitteraturen. 

Gjennom kunnskapsformidling, kulturopplevelser, folkeliv og samfunnsaktuelle debatter ser vi på ulike tema både i historisk lys og nåtidens perspektiv. 

Gjennom å bidra til å skape refleksjon rundt historien tar Sagauka rollen som en fremtidsrettet samfunnsaktør.

Sagauka arrangeres i samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Besøk gjerne Sagaukas hjemmeside, og følg oss gjerne på Facebook