Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om prosjekt Klima, miljø og livsstil

Prosjekt Klima, miljø og livsstil ble opprettet på nyåret i 2014 og varte ut 2015. Prosjektets hovedmål har vært å styrke innsikt og respekt for naturens kretsløp, og at vi derigjennom skaper forståelse og oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd som sikrer livsgrunnlag og matproduksjon nå og for fremtiden.

Gjennom muntlig og skriftlig formidling har prosjektet pekt på konkrete handlingsalternativ som både har effekt på klima, helse og livskvalitet. Prioriterte målgrupper i prosjektet har vært barn, unge og pedagogisk personell i barnehager og skoler, driftsledere i bygg, samt lag og organisasjoner.

Arbeidsgruppen i prosjektet har bestått av miljørådgiver Jan Henrik Dahl, rådgiver Marte Aursand og rådgiver Signy R. Overbye. Se mer informasjon i prosjektbeskrivelsen.

Kontakt og bestilling:

Signy R. Overbye
Mobil: 90 82 45 35
E-post: signy.overbye@melhus.kommune.no.

Jan Henrik Dahl
Mobil: 97 54 42 15
E-post: jan.henrik.dahl@melhus.kommune.no

Marte Aursand
Mobil: 90 82 45 35
marte.aursand@melhus.kommune.no

Resultat av prosjektet

Det har vært svært gode tilbakemeldinger på prosjektet tilbud og arbeidsmetode fra prosjektets hovedmålgruppe, skoler og barnehager i Melhus kommune. Prosjektet ble evaluert av denne målgruppen i november 2015, og oppsummeringen kan leses her.

 

Skjema