Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du opplever:

- en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
- får vanskeligheter med å betale regningene dine
- får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
NAV Melhus tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld. 

Vi kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette.

Ønsker du mer informasjon om hvilken hjelp du kan få og tips til hva du kan gjøre på egenhånd kan du lese mer på NAV sine hjemmesider.

Du kan også ta kontakt med NAV Melhus på telefon 55 55 33 33 eller i mottak ved NAV-kontoret på Løvsetvegen 2, 7224 Melhus.

 

Søknad

Her finner du søknadsskjema for økonomi- og gjeldsrådgivning.
Søknadsskjema, økonomisk rådgivning 

Søknaden sendes til:

NAV Melhus kommune, postboks 70, 7221 Melhus eller leveres i mottak hos NAV Melhus, Løvsetvegen 2, 7224 Melhus.