Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du opplever:

- en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
- får vanskeligheter med å betale regningene dine
- får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
NAV Melhus tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld. 

Vi kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette.


Ta kontakt med NAV Melhus på tlf 55 55 33 33 eller i mottak ved NAV kontoret.
 

Her er eksempler på hva slags hjelp du kan få.
Søknadsskjema, økonomisk rådgivning 
Hvilke vedlegg bør/kan ligge ved søknaden

Søknaden sendes til:

NAV Melhus kommune, Rådhusvn. 2, 7224 Melhus

Tips om hva du selv kan gjøre for å endre en vanskelig økonomisk situasjon 
Selvhjelpspakke
Kurs i hverdagsøkonomi Nav arrangerer månedlige kurs i hverdagsøkonomi. Kurset er lettfattelig og det kreves ingen forkunnskaper
Veiledning og gjeldsrådgivning. Har du fortsatt behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV kontor.