Lønnsavdelingen kjører lønn til ansatte i Melhus kommune.
Du kan sende e-post til lonn.epost@melhus.kommune.no 

Ansatte på lønnsavdelingen:  

Berit Sundsby, fagleder
Telefon: 8043
E-post: berit.sundsby@melhus.kommune.no

Anne Sundstrøm, konsulent
Telefon: 8044
E-post: anne.sundstrom@melhus.kommune.no

Hildegunn Håbrekke, konsulent
Telefon: 8045
E-post: hildegunn.habrekke@melhus.kommune.no