I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd, jfr. 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Skånøy Eiendomsutvikling AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbygging av boligfeltet Furuhaugen på Løvset i nedre Melhus jfr. reguleringsplan for Furuhaugen, plan-ID 2018002.

Avtale Furuhaugen- underskrevet av utbygger (pdf) 

Notat til overordnet VA-plan (pdf)

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 10. desember 2021