Lønnsavdelingen kjører lønn til ansatte i Melhus kommune.
Du kan sende e-post til lonn.epost@melhus.kommune.no 

Ansatte på lønnsavdelingen:  

Berit Sundsby, fagleder
Telefon: 72 85 80 43
E-post: berit.sundsby@melhus.kommune.no

Anne Sundstrøm, konsulent
Telefon: 72 85 80 44
E-post: anne.sundstrom@melhus.kommune.no

Marit Tørhaug, konsulent
Telefon: 72 85 80 45
E-post: hildegunn.habrekke@melhus.kommune.no