Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalget 2019 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september 2019.

For å ha stemmerett i Melhus kommune, må du være manntallsført/  innført i folkeregisteret som bosatt i Melhus kommune, pr 30. juni 2019.

Manntallet for Melhus kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 3. juli og frem til valgdagen. Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Manntallet finner du i Servicesenteret i Melhus rådhus, samt på biblioteket. Klage over feil i manntallet sendes valgstyret i Melhus kommune, Melhus rådhus, 7224 Melhus

Forhåndsstemming - når, hvor og hvordan

Forhåndsstemmingen starter 12. august.  I Melhus kommune kan du avgi stemme på disse stedene:

Melhus rådhus, Biblioteket 12. august - 6. september

  • uke 33 ; mandag - onsdag, fredag kl. 10.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 19.00,
  • uke 34 - 36; mandag - onsdag, fredag kl. 10.00 - 16.00, torsdag kl. 10.00 - 19.00
  • lørdag 24. august kl. 10.00 - 15.00

Lørdag 31. august

  • Melhustorget kjøpesenter, Melhus kl. 10.00 - 17.00
  • Coop Hølonda, Gåsbakken kl. 10.00 - 12.00
  • Coop Korsvegen, Korsveien kl. 13.00 - 15.00
  • Coop Lundamo kl. 10.00 - 16.00

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du i tillegg med valgkortet, sparer du tid!
Først går du til avlukket, deretter bretter du seddelen/ sedlene som anvist, og så går du til registrering. Stemmeseddelen vil der bli stemplet før du legger den i stemmeurna.

Godt valg!

Forhåndsstemming - institusjoner og hjemmestemming

Institusjoner
I forkant av valgdagen arrangerer kommunene forhåndsstemming i helse- og omsorgssentrene og andre istitusjoner. I Melhus kommune er følgende tidspunkt avsatt. Mindre endringer kan forekomme.

 Flå eldresenter  tirsdag 27. august  kl. 09.00 - 11.00
 Horg helse- og omsorgssenter  tirsdag 27. august  kl. 12.00 - 14.00
 Hølonda helse- og omsorgssenter  onsdag 28. august  kl. 11.00 - 13.00
 Buen helse - og omsorgssenter  torsdag 5. september  kl. 12.00 - 14.00

 

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Frist for å be om hjemmestemming er tirsdag 3. september. Du kan kontakte Melhus kommune på epost valg@melhus.kommune.no eller telefon 72 85 80 00.

 

Valgdagen

På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er registrert bosatt i pr. 30. juni 2019.
Om du har stemmerett i Melhus kommune, kan du avgi stemme i hvilket som helst av valglokalene i kommunen. Alle valglokaler er åpne fra kl. 09.00 - 21.00.
Oversikt over valglokaler finner du på valglokaler.no

Husk gyldig legitimasjon med bilde når du skal stemme! Ta gjerne med valgkort - da sparer du tid!

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i Melhus kommunestyre må du ha stemmerett i kommunen. Du må også være registrert som bosatt i kommunen på valgdagen.

Valgstyret i Melhus godkjente i møte 21.5.2019 11 valglister til Kommunestyrevalget 2019.